Kesän paras ruokafestivaali – Neitsytperunafestivaali

Hallitus

 

kaffeli_vaaka

Hallitus 2018-19

puheenjohtaja
Mari Sandell

Muut jäsenet ja varajäsenet

Markku Haapio, Jorma Haranen, Maarit Keto-Seppälä,  Paula Juvonen, Sassu Saarinen

Varajäsenet Leena Lehmusto ja Maarit Laurinen

Yhdistyksen visio

Yhdistyksen tavoitteena on rikas ja moniulotteinen, lähiruokaa korostava alueellinen ruokakulttuuri. Tätä tarkoitusta varten yhdistys haluaa tarjota foorumin, joka on tasa-arvoisesti avoinna kaikille ruokakulttuuria kehittäville ja toteuttaville toimijoille: tuottajille, jalostajille, valmistajille, kaupalle, ravintoloille ja kuluttajille.

Yhdistys katsoo, että ihmisläheisen, laadukkaan ruokakulttuurin tulee perustua elintarvikkeisiin, joita tuotetaan ekologisesti ja vastuullisesti maaperää, ilmastoa, ruoan tuottajia tai sen tekijöitä riistämättä. Ruokaa nauttivien tulee tietää, mistä ruoka tulee ja miten se valmistetaan, ja heidän on voitava luottaa siihen, että heidän syömänsä ruoka on eettisesti tuotettua, terveellistä sekä vahingollisia prosesseja ja lisäaineita karttavaa. Ruokakulttuuri perustuu suomalaiseen ruokaperinteeseen: sesonkien raaka-aineisiin ja niitä kunnioittaviin valmistusmenetelmiin sekä hyviä ruokailutapoja arvossa pitäviin yhteisöllisiin ruokailutilanteisiin.

Yhdistys suhtautuu pidättyvästi ravinto-opillisesti kehnoon pikaruokaan sekä epäilyttäviin, lisäainepitoisiin puolivalmisteisiin ja eineksiin. Yhdistys haluaa tukea omintakeisia, ruokaelämyksiä tarjoavia ravintoloita, palvelusuuntautuneita ruokakauppoja, suoramyyntiä, kauppatoreja ja kauppahalleja. Yhdistys pitää tärkeänä, että ruoan tuottajien – maanviljelijöitten, karjankasvattajien, kalastajien ja vastaavien – toimintaedellytykset turvataan, mutta samalla valvotaan, että näiden toiminta on eettisellä pohjalla.

Yhdistys korostaa kouluruokailun tärkeyttä ja vastustaa siihen ohjattujen määrärahojen supistuksia. Yhdistys edellyttää, että myös kouluruokailussa, samoin kuin päiväkodeissa, sairaaloissa ja muissa laitoksissa käytetään mahdollisimman laajasti paikallisten tuottajien ja toimijoitten palveluja.

Yhdistys suhtautuu kriittisesti ruoan terveysvaikutusten ylimitoitettuun korostamiseen etenkin silloin, kun se johtaa ruokakulttuurin köyhtymiseen, keinotekoisiin kevytruokiin ja makujen katoamiseen. Yhdistys uskoo, että toivotut tulokset terveydelle saavutetaan syömällä maukasta, monipuolista, hyvin tehtyä, oikeaa ruokaa kohtuudella ja liikunnasta huolehtien.